Brošura 2

Putem brošure želimo svim mladim i starijim osobama približno prikazati što želimo postići svim aktivnostima na projektu Šnajderaj.

U brošuri smo stavili slike sa tečajeva šivanja i krojačkih popravaka, tečaja plesa sa volonterima i srednjoškolcima, tečaja šivanja nošnji na tkalačkom stanu. Putem svih tih aktivnosti zainteresiranim mladim osobama smo omogućili upoznavanje sa starim, pomalo zaboravljenim zanatima kako biih potaknuli na otvaranje takvih zanata. Ukratko smo opisali i naše tradicijske narodne nošnje..

Galerija

Povratak