Projekt “Šnajderaj”

Projekt KUD-a Šubić, odobren od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u kojemu će se što više mladih osoba osposobiti za rad na tkalačkom stanu.

Oni koji budu osposobljeni za rad imat će priliku pomagati svome KUD-u i ostalim kulturno-umjetničkim udrugama kako bi se očuvale njihove tradicionalne nošnje, što uključuje popravljanje starih i izrada novih dijelova nošnje.

Upoznat ćemo ih sa starim kulturnim običajima našega kraja. Putem edukacija učit će se raznovrsne tradicionalne pjesme i plesovi našeg kraja, provodit će se edukacija šivanja, izradit će se video promo uradci i te će se učiti raditi na tkalačkom stanu.

Projekt "Šnajderaj" trajat će 8 mjeseci, a u projektu će uz voditelja sudjelovati još 15 do 20 mladih osoba, od kojih će 5 osoba biti osposobljeni za rad na tkalačkom stanu.

Vrijednost projekta

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je odobrilo ovaj projekt.

84.000,00 kn

8 mjeseci trajanja

CILJ PROJEKTA #1: Povećati broj mladih koji su zainteresirani za otvaranje i promoviranje obrta.
CILJ PROJEKTA #2: Osvijestiti mlade o potencijalima lokalne sredine.
CILJ PROJEKTA #3: Očuvati tradiciju.
CILJ PROJEKTA #4: Zapošljavati mlade nezaposlene osobe.
CILJ PROJEKTA #5: Edukacijom i tečajevima poticati mlade da se uključe u kulturno-umjetničke aktivnosti.